Aetzradierung

Ätzradierung & Aquatinta auf Büttenpapier 25 x 17,5 cm, 2017

Ätzradierung & Aquatinta auf Büttenpapier 27 x 20 cm, 2012​

Ätzradierung & Aquatinta auf Büttenpapier 27 x 20 cm/33 x 25 cm, 2011 335,00€

Ätzradierung & Aquatinta auf Büttenpapier 27 x 20 cm, 2012​